Karıncalardan İlham Alan ve GPS Olmadan Yönünü Bulabilen Antbot

Dış mekanlarda çalışan robotlar ve diğer cihazlar, çalıştıkları bölgeyi tanımak için GPS kullanır. Fakat Fransız bilim insanlarının geliştirdiği bir robot bu mantıktan farklı çalışıyor.


Karınca gibi hareket eden, altı bacaklı bir robot  tasarlayan CNRS enstitüsü ve Aix-Marseille Üniversitesi’nden araştırmacılar çalışmalarına Antbot adını vermişler.

Bu robotun navigasyon sistemi, kolonisinden kaybolmadan yüzlerce metreye kadar gidebilen Cataglyphis çöl karıncalarına dayanmaktadır. Yiyecek arama yapan birçok karınca, yiyecek ararken, yere attıkları bir feromon izini takip ederek kolonilerine geri dönebiliyor.

Cataglyphislerin doğada yön bulma sisteni şu şekilde:

Karınca kendisini iki yönde yönlendirir. Birincisi, gökyüzünde kutuplaşmış ışık düzenlerine göre konumunu belirterek yönünü belirler – bunlar güneşli veya kapalı olup olmadığına bakmaksızın karıncanın gözünde görülebilir. İkincisi, adımlarını sayarak ve optik akışla ne kadar ileri gidileceğini belirler – ikincisi, bir gözlemcinin ortamlarındaki yüzeyler ve nesnelerden ne kadar hızlı geçtiğini görsel olarak not ettiği bir işlemi ifade eder.

AntBot, bu iki yönlü yaklaşım üzerine çalışıyor.

Gökyüzündeki polarize ışığa göre yönünü kontrol etmek için kullandığı bir optik pusula ile birlikte, başlangıç ​​noktasından ne kadar yürüdüğünü görsel olarak belirlemek için kullandığı bir optik hareket sensörü ile donatılmış. Kurulum, robotun çevresini 14 metreye  kadar olan mesafeyi keşfetmesini sağladı ve 1 cm’ye  kadar hassasiyetle tabanına geri döndü.

Şimdi, 2.3 kg’lık  AntBot’un bir sonraki nesilleri,  GPS’in kullanılamadığı veya pratik olmadığı durumlarda, felaket bölgeleri gibi engebeli arazide özerk olarak geçiş yapmak için kullanılabilmesi için geliştirilecek.